DOFINANSOWANO Z BUDŻETU PAŃSTWA

W RAMACH DOTACJI CELOWEJ PRZYZNANEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE
OŚWIATY I WYCHOWANIA ZWIĄZANYCH Z WYPOSAŻENIEM PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ LUB PLACÓWEK

„Doposażenie Szkoły Podstawowej „Płomień” oraz Szkoły Podstawowej „Kuźnica””
umowa z dnia 19.12.2022 r.
wartość dotacji 594 900,87 zł

  • Zakup doposażenia sportowego dla Szkoły Podstawowej dla Dziewcząt “Płomień”
  • Zakup doposażenia IT do pracowni szkolnych dla Szkoły dla Dziewcząt “Płomień”
  • Zakup doposażenia do pracowni fizyczno-matematycznej dla Szkoły dla Dziewcząt “Płomień”
  • Zakup doposażenia IT do pracowni szkolnych dla Szkoły Podstawowej dla Chłopców “Kuźnica”
  • Zakup doposażenia do pracowni przedmiotowych – pracownia matematyczno-fizyczna oraz przyrodniczo-chemiczna dla Szkoły Podstawowej dla Chłopców “Kuźnica”
  • Zakup doposażenia sportowego dla Szkoły Podstawowej dla Chłopców “Kuźnica”