Nasze placówki

Przedszkole Węgielek

W 2009 roku cztery rodziny postanowiły stworzyć dla swoich dzieci przedszkole, które byłoby naturalnym przedłużeniem domu rodzinnego – by kształtowało dzieci, ucząc tych samych zasad i wartości, które przekazują im rodzice. Tak powstał katowicki WĘGIELEK. Od samego początku naszym marzeniem było stworzenie projektu edukacyjnego od przedszkola do matury, dostępnego dla każdej rodziny, która podziela nasze spojrzenie na wychowanie i edukację.
Zaczynaliśmy od szóstki dzieci, a dziś nasza społeczność liczy ponad 300 rodzin i stale się powiększa. Organem prowadzącym przedszkole jest Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Rodziny WĘGIELEK. Jesteśmy jednostką nie prowadzącą działalności gospodarczej, a zatem jesteśmy placówką non-profit. Utrzymujemy się z wpłat czesnego oraz subwencji oświatowej. Nasze Stowarzyszenie prowadzi również Szkołę dla Dziewcząt „Płomień”, Szkołę dla Chłopców „Kuźnica” oraz Liceum Ogólnokształcące „In Altum”, a także Przedszkole Rodzinne w Żernicy. Od początku istnienia współpracujemy ze Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK. Wraz ze Stowarzyszeniem Sternik korzystamy z czterdziestoletniego doświadczenia tysięcy rodziców i wychowawców na całym świecie, dając naszym dzieciom sprawdzony program wychowawczy i edukacyjny ogólnoświatowej sieci szkół i przedszkoli Institucio Familiar d’Educacio z siedzibą w Hiszpanii. Szkoły te corocznie notowane są w ścisłej czołówce rankingów najlepszych placówek edukacyjnych, jak na przykład: Heights czy Montrose. A skąd wzięła się nazwa „WĘGIELEK”? Węgiel stanowi podstawę życia na Ziemi, ponieważ tworzy wszystkie związki organiczne. Jest obecny we wszystkich organizmach żywych. Wszystkie formy występowania węgla są wysoce stabilne. Diament i grafit to także węgiel, choć na pierwszy rzut oka tego nie widać 

 No i jesteśmy na Śląsku! „Panie, niech dzieci Twoje będą jak płonąca żagiew, bez słomianych ogni widocznych z daleka. Niech będą jak żagiew, która roznieci pierwszy ogień w każdy napotkanym sercu. – Ty sprawisz, że ta iskra zamieni się w pożar: Twoi Aniołowie – wiem o tym, bo to widziałem – doskonale potrafią rozdmuchiwać żar w sercach… a jedynie serce bez popiołów może tylko należeć do Ciebie.”

Przedszkole Węgielek Rodzinne

Tworzymy dla dzieci przedszkole, które jest naturalnym przedłużeniem domu rodzinnego. Uważamy, że zadaniem przedszkola jest nie tylko najlepsza edukacja, ale także wychowanie dzieci i wsparcie ich rodziców. Robimy wszystko by kształtować dzieci, przez uczenie tych samych zasad i wartości, które przekazują im rodzice. Wychowujemy swoich małych podopiecznych budując ich wolę w radosnej i pozytywnej atmosferze. Zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie nawyków i postaw, ponieważ osiąganie dobrych wyników dydaktycznych jest konsekwencją posiadania silnej osobowości oraz realizowanego programu wychowawczego.

Entuzjazm i osobiste zaangażowanie rodziców i nauczycieli są kluczem naszego przedszkola – chcemy, by do naszego przedszkola przyjmowane były całe rodziny, by wspomagać rodziców w procesie wychowania poprzez szkolenia i wykłady, formację duchową, wsparcie we wspólnocie rodziców oraz tutoring. Na co dzień współpracujemy i korzystamy z doświadczeń Stowarzyszenia Sternik (www.sternik.edu.pl) oraz Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Rodziny WĘGIELEK w Katowicach (www.wegielek.edu.pl).

Jesteśmy jednostką nie prowadzącą działalności gospodarczej, a zatem jesteśmy placówką non-profit. Utrzymujemy się z wpłat czesnego oraz subwencji oświatowej otrzymywanej na każde dziecko uczęszczające do przedszkola.

W naszych placówkach rodzicom i uczniom proponujemy formację duchową, opartą na nauczaniu Kocioła Katolickiego oraz inspirowaną życiem Świętego Josemarii Escrivy, założyciela Opus Dei. Formacja duchowa pomaga uczniowi rozwijać dobre nawyki postępowania i zdobywać cnoty, dzięki którym może dokonywać dobrych wyborów. Ponadto wspiera ona rozwój osobistej relacji z Bogiem i uzdalnia do tego, by w wolności żyć zgodnie z wolą Bożą.

NASZ PROGRAM

Wspieramy rodziców – pierwszoplanowych wychowawców – w intelektualnym, moralnym i fizycznym kształceniu ich dzieci. Przedszkole oferuje edukację spersonalizowaną, całościową i spójną, opartą na poszanowaniu wolności i odpowiedzialności osobistej oraz na chrześcijańskiej wizji osoby ludzkiej. Przedszkole nigdy nie zastąpi Rodziców, ale zawsze służy fachową pomocą, która opiera się na wiedzy o okresach rozwojowych dziecka, na jego obserwacji w środowisku rówieśniczym, na rozwijaniu umiejętności i talentów. Przedszkole utrzymuje więc stały kontakt z rodzicami, przede wszystkim poprzez opiekuna danego dziecka. Rodzicom oferowane są ponadto różnorodne formy kształcenia i doradztwa takie jak wykłady, warsztaty oraz konferencje z zakresu wiedzy o wychowaniu

 • Tutoring: W naszym przedszkolu nie odbywają się tradycyjne zebrania z rodzicami. Stawiamy na indywidualne podejście do każdego przedszkolaka i każdej rodziny. Rodzice otrzymują swojego Tutora, z którym omawiają postępy w edukacji i wychowaniu swojego dziecka.
 • Wsparcie rodziny: W naszym modelu najważniejsze są rodziny, a zadaniem wychowawców jest wspierać Rodziców w dziele edukacji i w wychowaniu swoich dzieci. Rodziny tworzące nasze przedszkole znają się i są ze sobą związane. Dbamy o integrację rodzin w Przedszkolu Rodzinnym, by stanowiły dla siebie wsparcie i razem tworzyły wspaniałą atmosferę.
 • Przedszkole przedłużeniem domu: Zdajemy sobie sprawę, że przedszkole powinno być przedłużeniem domu rodzinnego. Dlatego tak ważne jest dla nas, by wartości jakie przekazujemy w przedszkolu były spójne z tymi, jakie wyznaje rodzina.
 • Wartości katolickie: Wychowanie w naszym przedszkolu opiera się na tradycyjnych katolickich wartościach. Uważamy, że dzięki nim nasi wychowankowie zbudują w przyszłości szczęśliwe życie.
 • Bez niebezpiecznych ideologii: żyjemy w czasach, w których na nasze dzieci czyha wiele zagrożeń, w tym niebezpieczne ideologie np. gender, promowane przez niektóre ruchy społeczne i polityczne. Dla rodziców, którzy poszukują bezpiecznego miejsca dla swojego dziecka mamy jedną wiadomość: W naszych przedszkolach taki przekaz się nie pojawi.
 • Wychowanie w cnotach: Wiemy, że o sukcesie człowieka w równym stopniu decyduje dobra edukacja, jak i odpowiednio ukształtowana osobowość. Aby pomóc dzieciom wykształcić swoje wnętrze, od najmłodszych lat uczymy je odpowiednich nawyków i wychowujemy w cnotach.

Prawidłowy rozwój Waszego dziecka:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym muszą kształtować się fizycznie i psychicznie, a rozwój tych dwóch sfer jest ze sobą mocno powiązany. Wiedząc o tym, organizujemy częste zajęcia z psychomotoryki dla naszych podopiecznych.
 • Nasi wychowankowie są także pod czujną opieką doświadczonego psychologa i logopedy, by w czasie procesu edukacji i wychowania można było zwracać uwagę na wszelkie aspekty ich rozwoju.
 • Wyżywienie jest przygotowywane z naturalnych produktów przez sprawdzonych dostawców. Wyżywienie jest płatne i obejmuje 2 posiłki: obiad i podwieczorek. Można zamówić diety: bezmleczną lub bezglutenową. Śniadania dla swoich dzieci przygotowują rodzice.

Sprawdzony model edukacyjny:

 • Model Sternik: Przedszkole Rodzinne bazuje na sprawdzonym modelu edukacyjnym, który w Polsce kilka lat temu zaadaptowali założyciele Stowarzyszenia Sternik. Dziś szkoły i przedszkole Sternika należą do najlepszych placówek edukacyjnych w województwie mazowieckim.
 • Mundurki: W naszym przedszkolu obowiązują jednolite stroje – mundurki. Na mundurek przedszkolny składają się: czerwone polo, granatowa bluza, dla chłopców granatowe spodnie, dla dziewczynek granatowa spódniczka lub sukienka oraz jednolite rajstopy w kolorze czerwonym lub granatowym.
 • Agenda: Każde dziecko posiada agendę. Agenda jest jednym z narzędzi komunikacji pomiędzy rodzicami a nauczycielem. Są do niej wpisywane ważne informacje, zarówno ze strony nauczycieli, jak i rodziców (np. informacja o godzinie odbioru dziecka ze świetlicy). W agendzie wpisujemy także informacje o osiąganych w domu przez dziecko „sukcesach” w pracy nad kształtowaniem nawyków zadanych na dany miesiąc bądź indywidualnych zadań ustalonych z tutorem.
 • Dyżury: Dyżury są istotnym elementem programu wychowawczego. Te drobne zajęcia nigdy nie są uważane za cel, lecz za środek służący do
  wzrastania świadomości, że w życiu aby być szczęśliwym trzeba służyć innym. (s.)

Szkoła dla Dziewcząt Płomień

Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt Płomień jest niepubliczną szkołą, kształcącą swoje uczennice w oparciu o założenia edukacji spersonalizowanej i zróżnicowanej. Ściśle współpracując z rodzicami, wspiera ich w intelektualnym, moralnym i fizycznym wychowaniu córek, aby w przyszłości świadomie i odpowiedzialnie wpływały na swoje życie rodzinne, zawodowe i społeczne.

„Dzięki współpracy rodziców i szkoły nasze uczennice mają możliwość osiągania maksimum swoich możliwości”, mówi Marie Therese Gibson, dyrektorka szkoły dla dziewcząt Tangara w Sydney, w Australii. „Wyrastają one na dojrzałe młode kobiety, które wywierają dobry wpływ na swoje środowisko, a przez to na społeczeństwo”.

Na co dzień współpracujemy i korzystamy z doświadczeń Stowarzyszenia Sternik, które powstało w 2003 roku w Warszawie. Sternik to obecnie Przedszkola, Szkoły dla Dziewcząt oraz Szkoły dla Chłopców w Warszawie i okolicach.

Wraz ze Stowarzyszeniem Sternik korzystamy z czterdziestoletniego doświadczenia tysięcy rodziców i wychowawców na całym świecie, dając naszym dzieciom sprawdzony program wychowawczy i edukacyjny ogólnoświatowej sieci szkół i przedszkoli Institucio Familiar d’Educacio z siedzibą w Hiszpanii. Szkoły te corocznie notowane są w ścisłej czołówce rankingów najlepszych placówek edukacyjnych. Wzorujemy się między innymi na takich placówkach jak Montrose School, Willows Academy oraz Oakcrest School (są to wiodące szkoły dla dziewcząt w USA)

Korzystając z najlepszych wzorów zapewniamy edukację na najwyższym poziomie:

Dzięki dostosowaniu metod nauczania do potrzeb dziewcząt przedmioty ścisłe nie stanowią dla nich żadnego problemu. W szkołach dla dziewcząt nie występuje podział na chłopców-ścisłowców i dziewczynki-humanistki.    

Uczennice, oprócz języka angielskiego, który nauczany jest codziennie, uczą się  języka hiszpańskiego. Ciekawa forma prowadzenia zajęć zachęca dziewczęta do aktywnego  udziału zarówno w  zajęciach obowiązkowych jak i pozalekcyjnych.

Dziewczęta w Płomieniu odbierają interdyscyplinarnie wykształcenie humanistyczne. Budują swoją wrażliwość na sztukę, teatr czy literaturę. Uczennice Płomienia nie uczą się tego wyłącznie na zajęciach, ale także w czasie niestandardowych i innowacyjnych projektów.     

Aby budować osobowości kobiet odnoszących sukces i spełnienie w życiu, już od najmłodszych lat kształtujemy u uczennic dobre nawyki. Należą do nich np. sumienność, hojność czy systematyczność. Wiemy, że dobra edukacja musi iść w parze z wychowaniem. Nawet najlepiej wyedukowany człowiek nie osiągnie szczęścia rodzinnego i zawodowego bez mocnego kręgosłupa moralnego i silnej osobowości.  

Kim są ROKowie?

Na co dzień ważną rolę łącznika między rodzinami spełniają Rodzice Odpowiedzialni za Klasę (ROK). Znają oni projekt edukacyjny, troszczą się o przepływ informacji między rodzicami, ułatwiają wzajemny kontakt, często to z ich inicjatywy dochodzi do spotkań rodziców. Rodziny lepiej się wtedy poznają, chętnie podejmują też różne wspólne inicjatywy.

Szkoła dla Chłopców Kuźnica

Zwykle gdy myślimy o edukacji, pierwszej kolejności przyswajanie wiedzy, która jest jednym z jej celów oraz (coraz rzadziej niestety) wychowywanie. Model edukacyjny w Szkole KUŹNICA opiera się natomiast na kształtowaniu całego człowieka, obejmując wszystkie aspekty osobowości ucznia.  Dlatego oprócz wpajania wiedzy, kształtujemy również nawyki, rozwijamy cnoty, budujemy silne charaktery, dbamy o relacje oraz o rozwój zarówno duchowy, jak i fizyczny naszych uczniów. Uwzględnienie całej osoby w procesie wychowawczym nazywane jest personalizacją edukacji lub edukacją spersonalizowaną (od łacińskiego słowa persona czyli osoba).

Najkrócej rzecz ujmując, w wychowaniu całościowym osoby chodzi o zwrócenie szczególnej uwagi na pięć obszarów:

1. rozum – dążenie do prawdy;
2. wola – dążenie do dobra;
3. emocje – radość z czynienia dobra;
4. ciało – narzędzie czynienia dobra;
5. duch – otwarcie na transcendencję, nawiązanie osobistej relacji z Bogiem i z innymi.

Dlaczego nasze szkoły, to szkoły „rodzinne”?

– My mówimy rodzicom wyraźnie na samym początku: „Jeśli chcecie zapisać dziecko tutaj do szkoły, zastanówcie się, jakie cnoty chcecie w sobie wykształcić, a jakich wad chcecie się pozbyć”. To z reguły wywołuje konsternację, bo rodzice, którzy przychodzą na rozmowę wstępną, są przygotowani, że będziemy rozmawiać przede wszystkim o dziecku. Są osoby, które myślą kategoriami: „To jest zbyt intymne, my się nie będziemy dzielić tym, że mąż jest leniwy, a ja jestem zazdrosna, to dziwne, żebyśmy rozmawiali o tych tematach”. Wtedy powoli wyjaśniamy im, że dziecko będzie dokładnie takie, jacy wy jesteście. Jeśli dostanie od was otoczenie, w którym jest zrozumienie, przebaczenie, praca nad sobą, to będzie to najlepsza inwestycja. Rodzice bardzo dobrze wiedzą i czują, że nie chodzi o bycie bez wad. Chodzi o to, żeby się starać. Dziecko widzi wysiłek rodziców i jest wdzięczne za to, uczy się, jak się starać. Wspaniałe efekty wychowawcze, a co za tym idzie – i edukacyjne przychodzą same, siłą przykładu.

Czy rodzice zdają sobie sprawę z tego, że wszystko zależy od nich?

– Coraz powszechniejsza jest wiedza potwierdzana przez liczne badania, że na małe dzieci ok. 80 proc. wpływu ma właśnie rodzina, a jedynie 20 proc. szkoła. To się potwierdza również u naszych uczniów. Nie prowadzimy selekcji, przyjmujemy wszystkie dzieci danej rodziny, które nie muszą być wybitnie uzdolnione. Ale systematyczną pracą, wspólnym wysiłkiem z rodzicami osiągają często lepsze wyniki niż tzw. zdolniejsze dzieci. One po prostu uczą się u nas solidnej pracy, cierpliwości, systematyczności i innych cnót, które przynoszą z czasem również świetne wyniki dydaktyczne. I trzeba to powiedzieć wprost, że nie jest to jedynie zasługa szkoły. Udaje się to dzięki rodzicom, którzy dzień po dniu uczyli swoich synów i córki, że solidna praca nad sobą przynosi efekty. Tu nie można przegrać, każdy wkład, który się włoży, przyniesie dobry zysk.

Szkoła Podstawowa ŻAR jest niepubliczną szkołą, kształcącą uczennice i uczniów w oparciu o założenia edukacji spersonalizowanej. Ściśle współpracując z rodzicami, wspiera ich w intelektualnym, moralnym i fizycznym wychowaniu dzieci, aby w przyszłości świadomie i odpowiedzialnie wpływały na swoje życie rodzinne, zawodowe i społeczne.

Szkoła podstawowa Żar

Na co dzień współpracujemy i korzystamy z doświadczeń Stowarzyszenia Sternik, które powstało w 2003 roku w Warszawie. Sternik to obecnie Przedszkola, Szkoły dla Dziewcząt oraz Szkoły dla Chłopców w Warszawie i okolicach.

Wraz ze Stowarzyszeniem Sternik korzystamy z czterdziestoletniego doświadczenia tysięcy rodziców i wychowawców na całym świecie, dając naszym dzieciom sprawdzony program wychowawczy i edukacyjny ogólnoświatowej sieci szkół i przedszkoli Institucio Familiar d’Educacio z siedzibą w Hiszpanii. Szkoły te corocznie notowane są w ścisłej czołówce rankingów najlepszych placówek edukacyjnych.

Zwykle, gdy myślimy o edukacji, to w pierwszej kolejności przychodzi nam na myśl przyswajanie wiedzy, które oczywiście jest jednym z jej celów, ale w klasycznym rozumieniu edukacja to również wychowywanie.

Model edukacyjny w Szkole ŻAR opiera się na kształtowaniu całego człowieka, obejmując wszystkie aspekty osobowości ucznia.  Dlatego oprócz wpajania wiedzy, kształtujemy również nawyki, rozwijamy cnoty, budujemy silne charaktery, dbamy o relacje oraz o rozwój zarówno duchowy, jak i fizyczny naszych uczniów. Uwzględnienie całej osoby w procesie wychowawczym nazywane jest personalizacją edukacji lub edukacją spersonalizowaną (od łacińskiego słowa persona czyli osoba).

Najkrócej rzecz ujmując, w wychowaniu całościowym osoby chodzi o zwrócenie szczególnej uwagi na pięć obszarów:

1. rozum – dążenie do prawdy;
2. wola – dążenie do dobra;
3. emocje – radość z czynienia dobra;
4. ciało – narzędzie czynienia dobra;
5. duch – otwarcie na transcendencję, nawiązanie osobistej relacji z Bogiem i z innymi.

Dlaczego nasze szkoły, to szkoły „rodzinne”?

– My mówimy rodzicom wyraźnie na samym początku: „Jeśli chcecie zapisać dziecko tutaj do szkoły, zastanówcie się, jakie cnoty chcecie w sobie wykształcić, a jakich wad chcecie się pozbyć”. To z reguły wywołuje konsternację, bo rodzice, którzy przychodzą na rozmowę wstępną, są przygotowani, że będziemy rozmawiać przede wszystkim o dziecku. Są osoby, które myślą kategoriami: „To jest zbyt intymne, my się nie będziemy dzielić tym, że mąż jest leniwy, a ja jestem zazdrosna, to dziwne, żebyśmy rozmawiali o tych tematach”. Wtedy powoli wyjaśniamy im, że dziecko będzie dokładnie takie, jacy wy jesteście. Jeśli dostanie od was otoczenie, w którym jest zrozumienie, przebaczenie, praca nad sobą, to będzie to najlepsza inwestycja. Rodzice bardzo dobrze wiedzą i czują, że nie chodzi o bycie bez wad. Chodzi o to, żeby się starać. Dziecko widzi wysiłek rodziców i jest wdzięczne za to, uczy się, jak się starać. Wspaniałe efekty wychowawcze, a co za tym idzie – i edukacyjne przychodzą same, siłą przykładu.

Czy rodzice zdają sobie sprawę z tego, że wszystko zależy od nich?

– Coraz powszechniejsza jest wiedza potwierdzana przez liczne badania, że na małe dzieci ok. 80 proc. wpływu ma właśnie rodzina, a jedynie 20 proc. szkoła. To się potwierdza również u naszych uczniów. Nie prowadzimy selekcji, przyjmujemy wszystkie dzieci danej rodziny, które nie muszą być wybitnie uzdolnione. Ale systematyczną pracą, wspólnym wysiłkiem z rodzicami osiągają często lepsze wyniki niż tzw. zdolniejsze dzieci. One po prostu uczą się u nas solidnej pracy, cierpliwości, systematyczności i innych cnót, które przynoszą z czasem również świetne wyniki dydaktyczne. I trzeba to powiedzieć wprost, że nie jest to jedynie zasługa szkoły. Udaje się to dzięki rodzicom, którzy dzień po dniu uczyli swoich synów i córki, że solidna praca nad sobą przynosi efekty. Tu nie można przegrać, każdy wkład, który się włoży, przyniesie dobry zysk.

Liceum In Altum